Rolnik ryczałtowy -> Czy możemy pobierać serię i numer dowodu osobisty rolnika?

 

Najnowsza nowelizacji wprowadzona do  art. 116 ust. 2 ustawy o VAT uchylono pkt 3. a tym samym od 01.09.2019 nie mamy już obowiązku pobierania numeru dowodu osobistego rolnika ryczałtowego.