Akcyza -> oświadczenie do zakupu np. węgla, jakie dane mogę zbierać od kupującego?

 

Od 2012 r. wszystkie wyroby węglowe są obłożone akcyzą, z której jednak zwolnieni są nabywcy węgla na opał – osoby fizyczne prowadzące gospodarstwa domowe, ale taki szkoły. rolnicy, szpitale, jednostki pomocy społecznej oraz – po spełnieniu określonych warunków – niektóre firmy, np. energochłonne.

 

Należy dopełnić szereg formalności aby nie płacić akcyzy, takich jak np. złożenie oświadczeń o przeznaczeniu kupowanego węgla, spełnić wymogi związane z przemieszczaniem zwolnionego z akcyzy paliwa.

 

 Znowelizowane przepisy akcyzowe, obowiązujące od początku 2019 roku, precyzują formalności wymagane do zwolnienia kupowanego węgla z akcyzy. Wśród warunków jest m.in. – dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej – podanie w oświadczeniu o przeznaczeniu węgla: imienia, nazwiska i adresu, a także numeru PESEL oraz numeru dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości, zaś nabywca musi wylegitymować się sprzedawcy.

 

Gdy klient odmówi podania danych i wylegitymowania się, sprzedający powinien według niektórych interpretacji prawnych, jest zobowiązany doliczyć akcyzę do ceny węgla.