Czy można przekaz danych firmie windykacyjnej bez zgody osoby?

 

Dane każde dłużnika administrator danych osobowych może przekazać firmie windykacyjnej na podstawie prawnie uzasadnionego interesu art.6 ust.1 lit.f RODO czyli nie musi odbierać zgody od dłużnika.

 

Potwierdzeniem takiego podejścia są Takie wyroki sądów dotyczących obrotu danymi osobowymi do celów windykacji. Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 listopada 2005 r. (sygn. akt II SA/Wa 139/05).

 

Sądy argumentują, że  udostępnienie danych osobowych dłużnika jest zgodne z prawem, ponieważ byłoby to nienależytym przywilejem dłużnika, z którym nie można byłoby się skontaktować bez posiadania jego danych.