Czy pracodawca może używać  telefonu prywatnego pracownika?

 

Przepisy Ustawy z  dnia 26czerwca 1974r. Kodeks Pracy ściśle określają, jakich danych pracodawca może żądać od osoby zatrudnianej.

 

Pracodawca może wymagać od takiej osoby zgodnie z  art. 22(1) § 1 k.p. Zgodnie z wskazanymi zapisami, w katalogu wymienionych danych, ustawodawca nie wprowadził prywatnego numeru telefonu pracownika.

 

 Brak tej danej powoduje, że jedyną podstawą prawna do przetwarzania przez pracodawcę prywatnego numeru telefony jest udzielona zgoda przez pracownika (art.6 ust.1 lit.a RODO).