Sporządzenie wymaganej dokumentacji | Kancelaria ABI

ABI-wymagane-dokumenty

Tak jak nie ma dwóch takich samych firm, tak nie ma dwóch takich samych Polityk Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych czy Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi. W oparciu o zebraną wiedzę sporządzamy te dokumenty.

Przygotujemy kompleksową i indywidualnie dopasowaną dokumentację ochrony danych osobowych. Dokumenty te są opracowane w oparciu o wymogi RODO i Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018r., poz.1000), aktów wykonawczych oraz przepisów branżowych.

Opracujemy i wdrożymy:

  • Politykę Ochrony Danych Osobowych,
  • Instrukcję Zarządzania Systemami Informatycznymi,
  • indywidualne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla Państwa pracowników,
  • dokumenty pracownicze,
  • umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i zachowaniu poufności dla Państwa kontrahentów,
  • inne dokumenty i formularze związane z przetwarzaniem danych osobowych (klauzule informacyjne, klauzule zgód na przetwarzanie danych osobowych, etc).

Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych i Instrukcja Zarządzania Systemami Informatycznymi jest tak unikatowa jak Twoja firma.