Sporządzenie wymaganej dokumentacji - Kancelaria ABI

ABI-wymagane-dokumenty

Tak jak nie ma dwóch takich samych firm, tak nie ma dwóch takich samych Polityk Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych czy Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi. W oparciu o zebraną wiedzę sporządzamy te dokumenty.

Przygotujemy kompleksową i indywidualnie dopasowaną dokumentację ochrony danych osobowych. Dokumenty te są opracowane w oparciu o wymogi RODO i Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018r., poz.1000), aktów wykonawczych oraz przepisów branżowych.

Opracujemy i wdrożymy:

  • Politykę Ochrony Danych Osobowych,
  • Instrukcję Zarządzania Systemami Informatycznymi,
  • indywidualne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla Państwa pracowników,
  • dokumenty pracownicze,
  • umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i zachowaniu poufności dla Państwa kontrahentów,
  • inne dokumenty i formularze związane z przetwarzaniem danych osobowych (klauzule informacyjne, klauzule zgód na przetwarzanie danych osobowych, etc).

Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych i Instrukcja Zarządzania Systemami Informatycznymi jest tak unikatowa jak Twoja firma.

 

L.P. GRUPA NAZWA DOKUMENTU
1. Dokumenty podstawowe POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
2. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI
3. INNE POLITYKI
4. Dokumenty indywidualnie dostosowane ZAŁĄCZNIK NR 1 WYZNACZENIE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
5. ZAŁĄCZNIK NR 2.1 OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI
6. ZAŁĄCZNIK NR 2.2 UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
7. ZAŁĄCZNIK NR 3 EWIDENCJA OSÓB UPOWAŻNIONYCH
8. ZAŁĄCZNIK NR 4 EWIDENCJA OBSZARÓW PRZETWARZANIA
9. ZAŁĄCZNIK NR 5 WYKAZ ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH Z OPISEM STRUKTUR
10. ZAŁĄCZNIK NR 6 EWIDENCJA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH
11. ZAŁĄCZNIK NR 7 PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK NARUSZEŃ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
12. ZAŁĄCZNIK NR 8 REJESTR NARUSZEŃ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I DZIAŁAŃ KORYGUJĄCYCH I ZAPOBIEGAWCZYCH
13. ZAŁĄCZNIK NR 9 RAPORT Z NARUSZEŃ OCHRONY DANYCH
14. ZAŁĄCZNIK NR 10 LISTA KONTROLNA DLA ADO
15. ZAŁĄCZNIK NR 10.1 RAPORT POKONTROLNY
16. ZAŁĄCZNIK NR 11 OŚWIADCZENIE O ODBYTYM SZKOLENIU/ZAZNAJOMIENIU Z ZAKRESU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
17. ZAŁĄCZNIK NR 12 REJESTR UDOSTĘPNIENIA DANYCH OSOBOWYCH PODMIOTOM ZEWNĘTRZNYM
18. ZAŁĄCZNIK NR 12.1 WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH
19. ZAŁĄCZNIK NR 13 REJESTR PODMIOTÓW Z KTÓRYMI PODPISANO UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
20. ZAŁĄCZNIK NR 13.1 LISTA KOKNTROLNA DLA PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO
21. ZAŁĄCZNIK NR 13.2 REJESTR KATEGORII CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA
22. ZAŁĄCZNIK NR 14 WZÓR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
23. ZAŁĄCZNIK NR 15 TEST RÓWNOWAGI
24. ZAŁĄCZNIK NR 16 REJESTR KLAUZUL INFORMACYJNYCH
25. ZAŁĄCZNIK NR 17 REJESTR REALIZACJI ŻĄDAŃ PODMIOTU DANYCH
26. ZAŁĄCZNIK NR 18 OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA, ŻE ZOSTAŁ POINFORMOWANY O WPROWADZENIU MONITORINGU
27. ZAŁĄCZNIK NR 19 REJESTR UPRAWNIEŃ INFORMATYCZNYCH
28. ZAŁĄCZNIK NR 19.1 NADANIE UPRAWNIEŃ INFORMATYCZNYCH
29. ZAŁĄCZNIK NR 20 REJESTR ANONIMIZACJI/UTYLIZACJI/ZNISZCZENIA
30. ZAŁĄCZNIK NR 20.1 RAPORT ANONIMIZACJI
31. ZAŁĄCZNIK NR 21 UMOWA O UDOSTĘPNIENIE WIZERUNKU
32. ZAŁĄCZNIK NR 22 WYKAZ PROCEDUR
33. ZAŁĄCZNIK NR 23 POLITYKI RETENCYJNE
34. ZAŁĄCZNIK NR 24 INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA KOPIAMI ZAPASOWYMI
35. ZAŁĄCZNIK NR 25 ANALIZA PROCESÓW PRZETWARZANIA
36. ZAŁĄCZNIK NR 26 LISTA KONTROLNA POZYSKANIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH
37. ZAŁĄCZNIK NR 27 REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA
38. ZAŁĄCZNIK NR 28 OCENA SKUTKÓW DLA OCHRONY DANYCH
39. ZAŁĄCZNIK NR 29 OCENA RYZYKA PROCESÓW
40. Dokumenty pracownicze ZAŁĄCZNIK NR 2.1 OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI
41. ZAŁĄCZNIK NR 2.2 UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
42. ZAŁĄCZNIK NR 11 OŚWIADCZENIE O ODBYTYM SZKOLENIU/ZAZNAJOMIENIU Z ZAKRESU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
43. ZAŁĄCZNIK NR 19 REJESTR UPRAWNIEŃ INFORMATYCZNYCH
44. ZAŁĄCZNIK NR 19.1 NADANIE UPRAWNIEŃ INFORMATYCZNYCH
45. ZAŁĄCZNIK NR 21 UMOWA O UDOSTĘPNIENIE WIZERUNKU
46. Dokumenty dedykowane ZAŁĄCZNIK NR 4 EWIDENCJA OBSZARÓW PRZETWARZANIA
47. ZAŁĄCZNIK NR 5 WYKAZ ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH Z OPISEM STRUKTUR
48. ZAŁĄCZNIK NR 6 EWIDENCJA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH
49. ZAŁĄCZNIK NR 13 REJESTR PODMIOTÓW Z KTÓRYMI PODPISANO UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
50. ZAŁĄCZNIK NR 16 REJESTR KLAUZUL INFORMACYJNYCH
51. ZAŁĄCZNIK NR 23 POLITYKI RETENCYJNE
52. ZAŁĄCZNIK NR 25 ANALIZA PROCESÓW PRZETWARZANIA
53. ZAŁĄCZNIK NR 26 LISTA KONTROLNA POZYSKANIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH
54. ZAŁĄCZNIK NR 27 REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA
55. RAPORT IT