Opieka i monitoring - Kancelaria ABI

Pomagamy w wypełnianiu obowiązków nałożonych na administratora danych osobowych lub Inspektora ochrony danych (IOD).

Nasza pomoc przejawia się:

 • w prowadzeniu ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
 • w inwentaryzacji procesów danych osobowych,
 • w nadzorowaniu nad udostępnianiem danych osobowych innym podmiotom,
 • w prowadzeniu Audytów bezpieczeństwa – w przypadku stwierdzenia uchybień – pomoc w przywróceniu stanu zgodnego z prawnym,
 • w postępowaniach z incydentami naruszenia bezpieczeństwa oraz procedury działań korygujących,
 • w prowadzeniu wymaganej dokumentacji i aktualizacja Polityki Bezpieczeństwa, Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi,
 • w kontrolowaniu legalności przetwarzania procesów danych,
 • w sprawdzaniu legalności przetwarzania wszystkich procesów,
 • w sprawdzeniu, czy spełniony jest obowiązek informacyjny
 • w pomocy przy współpracy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie powierzania danych osobowych,
 • we wsparciu podczas prowadzenia korespondencji z organem nadzorczym,
 • udział podczas kontroli prowadzonej przez organ nadzorczy.

Jak podkreśla Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe: Rosnący poziom zabezpieczeń technicznych systemów teleinformatycznych powoduje zwrócenie się przestępców w kierunku najsłabszego (ich zdaniem) ogniwa, jakim jest człowiek, dlatego też:

 • przeprowadzamy audyt zachowań pracowników
 • prowadzimy szkolenia dla pracowników dostosowując je do zakresu obowiązków pełnionych przez pracowników.
 • dajemy wsparcie w opanowaniu kryzysów (np. kradzież, wyciek, upublicznienie danych, skargi).