Czy możemy wysłać listę osób, które uczestniczyły w spotkaniu innym firmom, które partycypowały w kosztach imprezy. Klient na liście daje imię i nazwisko oraz podpis. Firmy, które dostają od nas faktury za poniesione koszty, oczekują od nas kopii listy obecności.

 

Istotne jest aby osoby uczestniczące w spotkaniu o tym zostały poinformowane, że ich imię i nazwisko w celach fiskalnych zostanie przekazane firmom będącymi współorganizatorami spotkania. Dlatego należy sporządzić stosowną klauzulę informacyjną. W tym celu należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych.