Wiedza - Kancelaria ABI

https://kancelariaabi.pl/wp-content/uploads/2017/11/Rozporządzenie-Parlamentu-Europejskiego-i-Rady-UE-2016_679-z-dnia-27-kwietnia.pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

https://www.gov.pl/cyfryzacja/dokumenty27

Projekt ustawy o ochronie danych osobowych – OSR – 13.09.2017

Projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych – OSR – 13.09.2017

Stanowisko Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji doręczone na potrzeby spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Cyfryzacji w dniu 21.02.2017 r. dotyczące propozycji legislacyjnych GIODO

Unijna oraz krajowa reforma prawa ochrony danych osobowych – dr Maciej Kawecki

Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych

Ustawa o ochronie danych osobowych – projekt – 13.09.2017

Uzasadnienie do projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych – 13.09.2017

Uzasadnienie do ustawy o ochronie danych osobowych – 13.09.2017

Wdrożenie do porządków prawnych państw członkowskich ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Polska perspektywa

Decyzja nakazująca Ministrowi Cyfryzacji usunięcie uchybień w procesie przetwarzania danych osobowych w ramach rejestru PESEL